Rayher Kreatív Centrum

Webáruház

és


Rayher.hu

Adatvédelem

Weboldalunk meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött. A regisztráció során arra kérünk, hogy személyes adatoknak minősülő információkat adj meg. A rayher.hu mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja adataidat kezelni és nyilvántartani. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adataidat semmilyen körülmények között nem tesszük - kifejezett hozzájárulásod nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve hatósági eljárás eseteit. A rayher.hu szerkesztősége bármikor rendelkezésedre áll, hogy megadott személyes adataiddal kapcsolatosan tájékoztatást adjon Neked. Amennyiben úgy érzed, hogy a rayher.hu személyes adataidnak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásaidnak megfelelően jár el, kérjük, jelezd ezt nekünk.. A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket a rayher.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján személyesen azonosítható lennél, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

 

Fentieket tudomásul véve, hozzájárulok ahhoz, hogy a rayher.hu a portállal kapcsolatos elektronikus hírleveleket küldjön részemre.


A Weboldal linkelése

A Weboldalon található tartalom a rayher.hu szellemi tulajdonát képezi és a rayher.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából a számítógép merevlemezére mentheted, vagy kinyomtathatod, ám ebben az esetben sem válsz jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a tovább-használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Amennyiben saját weboldaladon a rayher.hu oldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, kívánsz elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheted meg. 1. A Link kizárólag a rayher.hu tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges. 2. A Hivatkozó Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a rayher.hu javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. 3. a Hivatkozó Weboldal nem szolgáltathat, vagy tartalmazhat valótlan információt a rayher.hu és a Hivatkozó Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a rayher.hu-ról; 4. A Hivatkozó Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak a rayher.hu-val kötött írásbeli megállapodás alapján lehet. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a rayher.hu jogosult lesz a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

 

Felelősség-kizárás

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegő. A saját vagy gyermeked egészségét érintő kérdésekben fordulj háziorvosodhoz vagy házi gyermekorvosodhoz. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a rayher.hu tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a rayher.hu az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldal Fórum aloldalán található véleményeket a rayher.hu nem ellenőrzi, ebből kifolyólag az ott olvasható véleményekért semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut, hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli.